Funkcionisanje
Upotreba
Liste i grafikoni
Konstrukcija
Dodaci
Kontakt
Upotreba

Za šta se može koristiti?

Pomoću ShadowNet-a, korisnik dolazi do sledećih podataka i osnovnih informacija:

- Mesta i vremena polazaka, dolazaka, zaustavljanja
- Pređeni kilometri
- Brzina, pređeni put
- Analiza vremena vožnje, pogonskih časova u proizvoljnom intervalu vre­mena (mesečno, dnevno itd.)
- Prikazivanje kretanja vozila na mapi, sa funkcijom uvećavanja
- Digitalni tahograf

Pristup

ShadowNet-om se obezbeđuju dve vrste pristupa za razgledanje kretanja vozila:

- On-line metodom: praćenje i prismotra vozila u realnom vremenu.
- Naknadna provera: pregledanje ranijih podataka vozila.

On-line praćenje

Za on-line praćenje, ShadowNet obezbeđuje klijentski program. Za njegovo instaliranje nije potreban računar velikog učinka. Ne stvara se lokalna baza podataka, svaki podatak stiže sa centralnog servera ShadowNet-a u realnom vremenu. Za priključivanje centru ShadowNet-a potrebno je da računar korisnika ima internetsku vezu.

Naknadni pristup

Korisnik će do podataka o vozilima dolaziti pomoću jednostavnog browsera, preko kojeg se priključuje odgovarajućoj web-stranici. Za ulazak treba da da svoje korisničko ime i lozinku. Na osnovu toga, centar će izdvojiti vozila za koje klijent ima pravo pristupa.
Nakon uspešnog ulaska pojavljuje se slika Lista podataka. Na slici se može videti spisak izdvojenih vozila, kao i parametri potrebni za obradu podataka. Sistem se gradi na tome da na osnovu geo-kodiranih mapa, informacije o putanji vozila ne daje prema geografskoj poziciji već prema objektima na mapi. Pri izdvajanju ističe mesta gde je došlo do minimalnog vremena čekanja, podešenog od strane korisnika, ili pak do prekida paljenja. Time se može odrediti svaka tačka putnog lista, pa je moguće izdvojiti čak i zaustavljanja pred crvenim svetlom. Na osnovu podešenih parametara, može se pripremiti više vrsta analiza, a informacijama sa mape koje se pojavljuju u analizi, može se dodati i grafičko predočavanje.

Pristup putem WAP-a

Korisnik može da aktuelnu poziciju svojih vozila proveri i svojim GSM-telefonom. Za to je potreban mobilni koji je pogodan za korišćenje WAP-a. Do pristupa ShadowNet-a na osnovu WAP-a dolazi se na stranici http://www.shadownet.co.yu/sn.wml.
Copyright © ShadowNet Doo, 2007