Funkcionisanje
Upotreba
Liste i grafikoni
Konstrukcija
Dodaci
Kontakt
Funkcionisanje

Delovi sistema

ShadowNet je usluga praćenja vozila zasnovana na Internetu ili Intranetu. Njome se obezbeđuju osnove za praćenje vozila, koje je brzo dostupno, široko, a uz sve to se može koristiti jednostavno. Najvažnija joj je karakteristika da korisniku omogućuje veoma jednostavnu upotrebu, a obavljanju logističkih i nadzornih zadataka voznog parka doprinosi mnogobrojnim praktičnim analizama.

Uređaj za praćenje vozila

Uređaj za praćenje vozila je aparat malih dimenzija i jednostavne izvedbe. Ako se radi o tipičnoj usluzi, on se stavlja u pogon priključivanjem tri žice. Pored toga, uređaj raspolaže i sistemskim priključkom sa 15 polova, koji ga čine pogodnim za obavljanje daljih zadataka. Uređaj je zaštićen od sabotaže, sadrži veliku internu memoriju, u kojoj se može pohraniti čak i višemesečna količina podataka. Jedinici se može priključiti više vrsta komunikacionih uređaja koji odgovaraju datim geografskim, provajderskim i sl. aspektima.

Uslužni centar

Uslužni centar obavlja višestruke zadatke. Prikuplja i čuva podatke pohranjene u jedinicama na vozilima, kontroliše funkcionalnost jedinica na vozilima, obrađuje podatke prema zahtevima klijenta, te dobijene rezultate dostavlja korisniku. Sve to ostvaruje internetskim pristupom, pa je tako mogućnost korišćenja jeftina i prosta.

Princip funkcionisanja

Korisnik će do podataka o vozilima dolaziti pomoću jednostavnog browsera, preko kojeg se priključuje odgovarajućoj web-stranici. Za ulazak treba da da svoje korisničko ime i lozinku. Na osnovu toga, centar će izdvojiti vozila za koje klijent ima pravo pristupa.

List podataka za pristup

Nakon uspešnog ulaska pojavljuje se slika Lista podataka. Na slici se može videti spisak izdvojenih vozila, kao i parametri potrebni za obradu podataka. Sistem se gradi na tome da na osnovu geo-kodiranih mapa, informacije o putanji vozila ne daje prema geografskoj poziciji već prema objektima na mapi. Pri izdvajanju ističe mesta gde je došlo do minimalnog vremena čekanja, podešenog od strane korisnika, ili pak do prekida paljenja. Time se može odrediti svaka tačka putnog lista, pa je moguće izdvojiti čak i zaustavljanja pred crvenim svetlom. Na osnovu podešenih parametara, može se pripremiti više vrsta analiza, a informacijama sa mape koje se pojavljuju u analizi, može se dodati i grafičko predočavanje.
Copyright © ShadowNet Doo, 2007