Funkcionisanje
Upotreba
Liste i grafikoni
Konstrukcija
Dodaci
Kontakt
Liste i grafikoni

Evidencija puta

Nakon unosa odgovarajućih parametara (vozilo, vreme itd.) o vozilu se može pripremiti kompletna evidencija puta. Evidencija se izrađuje za nekoliko sekundi. Na osnovnoj evidenciji se pojavljuju punktovi zastoja, sa tačnim podacima o vremenu boravka. Podaci evidencije puta se mogu razgledati i na mapama.

Ostale evidencije

ShadowNet-om se momentalno obezbeđuje više raznih analiza, u zavisnosti od toga u kojoj je konfiguraciji korisnik naručio jedinicu na vozilu.

- Stanice: Zaustavljanja vozila.
- Putanja: Putanja kretanja vozila.
- Deonice puta: Detaljna lista putanjâ vozila.
- Zadnja pozicija: Zadnja poznata pozicija vozila.
- Evidencija puta koju prihvataju i organi za finansijsku kontrolu.
- Putevi i stanice: Detaljan putni list.
- Smene, pogonski časovi: Vremensko korišćenje vozila po dnevnoj strukturi.
- Gorivo: Vremenski tok potrošnje goriva.
- Potrošnja: Analiza prosečne potrošnje.
- Poseta: Koje se vozilo zadržavalo na datom mestu u dato vreme.
- Smene vozača: Analiza dnevne vožnje vozača.
- Dani vožnje: Sumiranje vožnje po dnevnoj strukturi.
- Korišćenje vozila: Korišćenje vozila po vozaču.
- Poruke: Detaljna lista poruka poslatih sa vozila.

Grafikoni

U vezi sa korišćenjem i kretanjem vozila, moguće je pripremiti mnogobrojne druge analize. Sistem ShadowNet, pored analiza u vidu liste i geografske karte, korišćenje vozila za korisnika čini očiglednijim i prikazivanjima u vidu grafikona.

- Analiza dnevnog korišćenja vozila: crvenim deonicama se označava korišćenost vozila.
- Analiza pređenog puta: analiza kilometraže projektovan na proizvoljni vremenski period.
- Grafikon brzine: maksimalne brzine projektovane na proizvoljni vremenski period.
- Dnevni tahograf: dnevna analiza više podataka (brzine, kretanja, vremena stajanja).

Druga rešenja

Traganje za adresom

ShadowNet raspolaže i nizom drugih korisnih osobina, od kojih vredi istaći funkciju traganja za adresom, gde se može ostvariti traganje čak do nivoa kućnog broja u određenoj ulici.

Tačke korisnika

Zaslužuje pažnju funkcija Tačke korisnika. Suština modula se krije u tome što korisnik na mapi može stvoriti sopstvene objekte, sa proizvoljnim nazivima. Na liste evidencije putnih listova i puteva, informacije putnog lista ulaze pod ovim nazivima. Na taj način, korisnik faktički može da vodi evidenciju o celokupnoj svojoj klijenteli, o prevozima koji njima pripadaju, te na osnovu filtracije moćiće se brzo proveriti kada i koliko je neko vozilo boravilo na određenom stovarištu ili kod nekog klijenta, mogu se iskazati termini uzimanja goriva i sl.
Copyright © ShadowNet Doo, 2007