Funkcionisanje
Upotreba
Liste i grafikoni
Konstrukcija
Dodaci
Kontakt
Konstrukcija

Konstrukcija usluge

- Tarifa za pristupanje:
Tarifa sadrži povlašćenu cenu uređaja koji se postavlja u vozilima. Slično kao kod mobilnih telefona, i ovde se može birati isplata celokupne kupovne cene - u tom slučaju nije potrebno da se za korišćenje usluge zaključi ugovor na određeno vreme.

- Tarifa za pretplatu:
Tarifa sadrži troškove usluge interneta u vezi sa vozilom, kao i troškove praćenja obuhvaćene osnovnom uslugom. Takvi su: mesečna osnovna GSM-pretplata, te očitavanje memorije jedinice na vozilu, dnevno jedanput, preko GSM-mreže. Dakle, kod vozila koje se koristi u zemlji, tarifom za pristupanje, kao i za pretplatu, već se obezbeđuje kompleksna mogućnost praćenja i evidencije puta. Kod GSM-provajdera, ovo odgovara osnovnoj mesečnoj tarifi.

- Tarifa za promet:
Tarife za promet odnose se na korišnje dodatnih usluga, po zahtevu klijenta. Takve su: Zatraženje pozicije (šalje se informacija o trenutnoj poziciji vozila) ili vanredno Očitavanje, kojim se iz memorije jedinice na vozilu očitavaju najsvežije pozicije nastale od zadnjeg očitava­nja.

Mogućnost probnog pogona

Ukoliko na osnovu dosad iznetog još niste uspeli da odlučite da li ćete pretplatiti uslugu ShadowNet-a, testirajte sistem ShadowNet-a na svom vozilu! Probni pogon Vam se obezbeđuje pod sledećim uslovima:
- Trajanej probnog pogona: do 30 dana
- Obuhvat probnim pogonom: najviše 2 vozila po firmi.

Tarifa probnog pogona iznosi 10.000 din. po jedinici vozila, u kojoj su sadržani:
- Troškovi montiranja i demontiranja
- Troškovi jednomesečnog probnog pogona.

Ukoliko na osnovu probnog pogona dođe do zaključenja ugovora o pretplati, tarifa probnog pogona će Vam pri plaćanju biti pripisana.
Copyright © ShadowNet Doo, 2007