Funkcionisanje
Upotreba
Liste i grafikoni
Konstrukcija
Dodaci
Kontakt
         Korisničko ime:
         Lozinka:


TBF 2012 - ShadowNet
ShadowNet sistem
ShadowNet je sistem praćenja vozila, zasnovan na Internetu. Njime se brzo i jednostavno pripremaju evidencije, analize o kretanju voznog parka, uz mogućnost kontrole na mapi. Upotrebom sistema ShadowNet postiže se značajna ušteda u upravljanju voznim parkom, a pomoću Interneta je dostupan sa bilo koje lokacije.
Rešenja za preduzeća

Modul ShadowNet Open Interface (SNOI)

Otvorena tačka programskog priključka sistema, tzv. ShadowNet Open Interface, pruža mogućnost da se korisnik priključuje logističkim i drugim aplikacijama koje već funkcionišu unutar firme-korisnika. Tako dopunjeni sistem će postati celina koja radi povećanom efikasnošću i, iskorišćavanjem podataka obezbeđenih od strane ShadowNet-a, mogu se isključiti mnogobrojni faktori rizika. U vezi sa korišćenjem i kretanjem vozila, moguće je pripremiti i niz drugih analiza.
Usluga ShadowNet

ShadowNet se može koristiti u vidu usluge uz plaćanje mesečne naknade. Konstrukcija tarife je sastavljena na način koji je uobičajen kod GSM-usluga. Konstrukcijom se klijentu obezbeđuje više izbornih mogućnosti, te tako u njoj svako nalazi rešenje koje je za njega najpovoljnije.
Copyright © ShadowNet Doo, 2007